Önkormányzati előterjesztések, javaslatok

A Jobbik Dunakeszi Alapszervezete a mozgalmi munka mellett nagyon komolyan veszi képviselő-testületi feladatait is. Az alábbi oldalon a jövőben időrendi sorrendben folyamatosan közzétesszük Dunakeszi Város Önkormányzat képviselő-testülete, illetve a Pest Megyei Közgyűlés elé benyújtott jobbikos előterjesztéseket, javaslatokat. Megjelenítjük továbbá a fontosabb javaslatok esetében az azokról történő képviselő-testületi szavazások név szerinti szavazati adatait is, azonban az értelemszerűen minden előterjesztés esetében csak később - a jegyzőkönyveknek az önkormányzat általi elkészítése után - kerülhet feltöltésre honlapunkra.

Ez az oldal folyamatosan elérhető honlapunk jobb oldali sávjában az "Önkormányzati előterjesztések, javaslatok" logóra kattintva.

Jobbik Dunakeszi Alapszervezete

 

Benyújtott önkormányzati előterjesztések, javaslatok

 

2016. december 15. (Dunakeszi Város Önkormányzata)

 

- Előterjesztés bérlakás-program indításáról

Előlap

Előterjesztés

Eredmény: december 15-én

 

- Előterjesztés Dunakeszi Város Önkormányzatának a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2017. évi illetményalapjának megállapításáról szóló …./2016. (.…) önkormányzati rendeletének megalkotása tárgyában (Második alkalommal)

Előlap

Előterjesztés

Rendelet-tervezet

Részletes indoklás

Hatásvizsgálati lap

Eredmény: december 15-én

 

- Előterjesztés a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. átláthatóságának biztosítása érdekében szükséges lépések megtételéről (Második alkalommal, új információkkal)

Előlap

Előterjesztés

Mellékletek

Eredmény: december 15-én

 

- Előterjesztés "Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló …./2016. (.…) önkormányzati rendelete" tárgyában (Harmadik alkalommal)

Előlap

Előterjesztés

Rendelet-tervezet

Részletes indoklás

Hatásvizsgálati lap

Eredmény: december 15-én

 

- Előterjesztés az állatok védelmének és megfelelő életkörülményeinek, emellett az állatot nem tartó dunakeszi lakosok nyugalmának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről (Harmadik alkalommal)

Előlap

Előterjesztés

Eredmény: december 15-én

 

2016. november 25. (Pest Megye Közgyűlése)

 

- Előterjesztés "a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának megállapítása a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2017-ben" tárgyában

Előlap

Előterjesztés

Eredmény: a Közgyűlés többsége napirendre sem vette

 

2016. november 17. (Dunakeszi Város Önkormányzata)

 

- Előterjesztés "Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló …./2016. (.…) önkormányzati rendelete" tárgyában (Második alkalommal)

Előlap

Előterjesztés

Rendelet-tervezet

Részletes indoklás

Hatásvizsgálati lap

Eredmény: a képviselő-testület többsége napirendre sem vette

 

- Előterjesztés az állatok védelmének és megfelelő életkörülményeinek, emellett az állatot nem tartó dunakeszi lakosok nyugalmának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről (Második alkalommal)

Előlap

Előterjesztés 

Eredmény: a képviselő-testület többsége napirendre sem vette

 

- Előterjesztés "a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának megállapítása Dunakeszin 2017-ben" tárgyában

Előlap

Előterjesztés

Eredmény: a képviselő-testület többsége napirendre sem vette

 

2016. november 03. (Dunakeszi Város Önkormányzata)

 

- Módosító indítvány "Részvét távirat küldése a hősi halált halt Pálvölgyi Péter rendőr őrnagy családjának és sajtónyilatkozat kiadása." (sic.) című előterjesztéshez 

Módosító indítvány (Varga Zoltán Péter)

Eredeti előterjesztés (Bilinszky Ferenc, MSZP)

Eredmény: a Fidesz-frakció által benyújtott, lényegében azonos szövegezésű módosító javaslat került elfogadásra

 

- Módosító indítvány "Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2014. (XI.06.) számú önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztéshez

Módosító indítvány (Varga Zoltán Péter)

Eredeti előterjesztés (Lukácsi Bálint, Együtt-PM-DK-4K-Moma-MLP)

Eredmény: az eredeti javaslatot a képviselő-testület többsége napirendre sem vette

 

2016. október 27. (Dunakeszi Város Önkormányzata)

 

- Előterjesztés "Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló …./2016. (.…) önkormányzati rendelete" tárgyában

Előlap

Előterjesztés

Rendelet-tervezet

Részletes indoklás

Hatásvizsgálati lap

Eredmény: a képviselő-testület többsége napirendre sem vette

 

- Előterjesztés az állatok védelmének és megfelelő életkörülményeinek, emellett az állatot nem tartó dunakeszi lakosok nyugalmának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Előlap

Előterjesztés

Eredmény: a képviselő-testület többsége napirendre sem vette

 

- Előterjesztés "A Kossuth Lajos utca és a Széchenyi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítéséről"

Előlap

Előterjesztés

Előterjesztés melléklet (térképrészlet jelölésekkel)

Képmellékletek: 1. kép, 2. kép, 3. kép, 4. kép, 5. kép, 6. kép, 7. kép8. kép9. kép10. kép11. kép12. kép13. kép14. kép

Eredmény: a képviselő-testület többsége napirendre sem vette

 

- Módosító indítvány "Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv soron kívüli módosítása óvoda és bölcsőde építése ügyében" című előterjesztéshez

Módosító indítvány (Varga Zoltán Péter)

Eredeti előterjesztés (Dióssi Csaba, Fidesz)

Eredmény: a technikai észrevételek elfogadásra kerültek

 

- Módosító indítvány "Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztéshez

Módosító indítvány (Varga Zoltán Péter)

Eredeti előterjesztés (Dióssi Csaba, Fidesz)

Eredmény: a technikai észrevételek elfogadásra kerültek

 

2016. szeptember 29. (Dunakeszi Város Önkormányzata)

 

- Előterjesztés a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. átláthatóságának biztosítása érdekében szükséges lépések megtételéről

Előlap

Előterjesztés

Mellékletek

Eredmény: a képviselő-testület többsége napirendre sem vette, ezt követően formailag módosító indítványként, egy másik előterjesztés során kért róla szavazást a Jobbik képviselője, mely az alábbiak szerint alakult:

Szavazati adatok