Többször és többszörös összegű tiszteletdíjat csalhattak ki a Fidesz képviselői Dunakeszin

Mint korábbi bejegyzésemben beszámoltam róla, Dunakeszi fideszes képviselői a szeptemberi testületi ülésen keselyűként estek neki az egyik ellenzéki képviselőnek, aki távol maradt a júliusi testületi üléstől és - hogy nettó 35 600 forintos tiszteletdíját ennek ellenére megkapja - orvosi igazolást adott le, miközben a facebookra feltöltött képei szerint éppen kerékpártúrán volt. Emiatt pedig a kormánypárti képviselők ahelyett, hogy az adott esetben jogos elmarasztalásról a vélt hamisítás bebizonyosodása után döntöttek volna, az ellenzéki képviselő törvénytelenül kikért orvosi adatain csámcsogtak és azonnal megvonták tiszteletdíját is, azonban saját facebook-profiljaikat bizony elfelejtették előtte ellenőrizni. Egyes facebookos feltöltéseik alapján nagyon úgy tűnik, a fideszes önkormányzati képviselők hasonló helyzetben több alkalommal jutottak hozzá hiányzásaik ellenére sokszoros összegű tiszteletdíjaikhoz, melyhez ráadásul a városvezetés is asszisztált.

A 2016. június 30-i képviselő-testületi ülésen a jelenléti ív tanúsága szerint egyáltalán nem vett részt Thoma Csaba fideszes képviselő, aki a saját facebook-profiljára feltöltött képei alapján az Egyesült Államokban nyaralt ekkor. 2017. január 27-én pedig Kárpáti Zoltán fideszes képviselő nem vett részt a testületi ülésen, miközben ugyancsak a facebook-profiljára feltöltött videó szerint Ausztriában síelt ekkor. (A feltöltött képeken látszik, hogy a helyszínre utalva, jelen időben szólnak hozzá a bejegyzésekhez.)

Miután ezt - nem sokkal a DK-s képviselő szeptemberi botránya után - észleltem, október 5-én közérdekű adatigénylés keretében kikértem az önkormányzattól az adott hónapokra vonatkozó tiszteletdíj-utalásokat. A bankszámla-kivonatokat tegnap kaptam meg, melyből kiderült, hogy Thoma Csaba és Kárpáti Zoltán is megkapta teljes tiszteletdíját az adott hónapokra - az üléseken résztvevő, többi tanácsnoki rangú képviselővel azonos összegben. Ez 124 560 forintot jelent, ami a 3 és félszerese annak az összegnek, amit az ellenzéki képviselő kap és amelyet vélt, vagy valós gyanú alapján megvontak tőle.

A képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet - melyre Radnóti Henrik botránya kapcsán a városvezetés többször hivatkozott - úgy fogalmaz, hogy a képviselőt az adott hónapban a tárgyhóban megtartott testületi, bizottsági, illetve tanácsnoki üléseken történő megjelenések arányában illeti meg a tiszteletdíja. A két érintett képviselő nem tagja bizottságnak, viszont mindketten tanácsnokok. Ha az adott hónapokban volt is tanácsnoki ülés - erről jelenleg nincs információm, de a szervezeti és működési szabályzat szerint havonta egy ilyen ülést tartanak - Thoma Csaba ebben az esetben két ülésből az egyikről történő történő hiányzása miatt akkor is csak a tiszteletdíjának a felét kaphatta volna meg, kivéve, ha a rendelet szerint igazolja a hiányzását.

Kárpáti Zoltán esetében ez annyiban módosul, hogy 2017. január 9-én volt egy rendkívüli képviselő-testületi ülés is, így, ha emellett tartott az adott hónapban egy tanácsnoki ülést, akkor a harmadikról történő hiányzása miatt tiszteletdíjának kétharmadára lett volna jogosult, ugyancsak kivéve, ha a rendelet szerint tudja igazolni a hiányzását.

A tiszteletdíjról szóló rendelet szerint viszont - mint arra Radnóti Henrik ügyében a városvezetés is többször hivatkozott - a hiányzás csak akkor tekinthető igazoltnak, ha a képviselőnek a képviselő-testület, vagy a bizottság megbízásából eredő elfoglaltsága ütközik a testületi ülés időpontjával, vagy ha orvosi igazolással alátámasztott egészségügyi állapota nem tette lehetővé az ülésen történő részvételt.

Mivel tiszteletdíjukat kormánypárti képviselőtársaim a bankszámla-kivonatok alapján teljes összegben megkapták, kíváncsi vagyok - és e kérdésemmel a jövő hét elejéig hivatalos levélben fordulok a polgármesterhez -, hogy a két képviselő akkor most

1) a polgármester, vagy a bizottsági elnök megbízásából járt-e - alkalmasint családjával együtt - külföldi nyaraláson, illetve síelésen, ez esetben milyen összegben finanszírozta azt közpénzből a város,

2) orvosi igazolást adtak-e le, amely esetben beszédes lesz, hogy a városvezetés Radnóti Henrik ügyéhez hasonlóan megkérdőjelezte-e azok valóságtartalmát, vagy

3) - horribile dictu - a fideszes képviselőkre egészen egyszerűen nem vonatkozik a tiszteletdíj-rendelet, és ők - szemben az ellenzékiekkel - bármilyen hiányzás esetén megkapják-e egyébként sokkal magasabb összegű tiszteletdíjukat akkor is, ha a hiányzást egyszerűen nem igazolják?

Félreértés ne essék: személyesen pro és kontra is úgy gondolom, hogy létezhet olyan helyzet, amikor egy képviselő se nem a polgármester, vagy bizottsági elnök megbízását teljesíti, se nem beteg, de mégis indokolt lehet a távolmaradása az üléstől és nem igazságos ezért tiszteletdíj-megvonással büntetni - nem feltétlenül egy kerékpártúrára, vagy síelésre gondolok, de gondolhatok akár egy családtag egészségügyi állapotára is. Emiatt magamtól eleve a rendeletet sem így alkottam volna meg, és egy korrektebb szabályozás mentén nem minden esetben vizsgáltam volna a hiányzásokat, úgy a fideszes képviselők, mind a DK-s képviselő esetében sem.

Azonban Dunakeszin az arrogáns fideszes városvezetés, magát a közpénzből fizetett tiszteletdíj jogosulatlan kifizetése ellen harcoló fényes páncélú lovagoknak feltüntetve emelte piedesztálra és mérte ezt erkölcsi mércével Radnóti Henrik esetében, miközben a saját pártjához tartozó képviselők és azok sokkal nagyobb összegű tiszteletdíjával kapcsolatos esetleges csalásokat elnézi, sőt, pofátlan, felháborító módon, cinkosan elősegíti. Ha ugyanis tényleg csalás történt - és csak akkor, ha ez egyértelműen bebizonyosodik - akkor viszont mindkét féllel szemben el kell járni.

A csúnya lebukást tetézi az is, hogy Kárpáti Zoltán facebook-oldaláról a közérdekű adatigénylésem benyújtását követő napokban "érdekes módon" eltűnt - vagy legalábbis már nem nyilvános - a síelésről szóló videó, de ezzel a csalók már nem tudták megúszni a lebukást: valamennyi bizonyítékot lementettem, melyeket itt is közzéteszek.

Természetesen kíváncsian várom a magát a jogosulatlan kifizetések élharcosaként meghatározó városvezetés további lépéseit saját képviselői ügyinek kivizsgálásban, melyhez a javaslataimat magam is benyújtom előterjesztés formájában a következő testületi ülésre.

(A képi bizonyítékok megtekinthetőek ide kattintva, facebook-oldalamon.)

Varga Zoltán Péter - facebook