Újra lecsapott a repülőtérre a városvezetés - visszatekintettünk az előzményekre

2016. március 25-én Benkő Tamás fideszes önkormányzati képviselő által a többi települési képviselőnek megküldött előterjesztésében a dunakeszi repülőtér területén megvalósítandó sportkomlexum létrehozására tett javaslatot, melyet a Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesülettel közös beruházás keretében szeretne megvalósítani. A dokumentum szerint a beruházás egy "multifunkcionális központ" lenne. Hogy ez pontosan mit takar, az is kiderül a javaslatból. A multifunkcionális központ egy testnevelési, sport-, kulturális, oktatási, közösségi és rekreációs központot jelent, 20x40 méteres fedett pályával, 200 fős lelátóval, szálláshelyekkel, irodákkal, szaunával, kondi- és fitneszteremmel, előadóteremmel, tanulószobákkal, gyerekeknek kis játszószobával, szabadtéri futópályával, valamint a szabadidő kellemes eltöltését szolgáló egyéb helyiségekkel (billiárd, darts, csocsó lehetőség). A javaslatot előterjesztő Benkő Tamás a dokumentumban hozzáteszi: "a sport és kulturális központi funkció az elsődleges cél, amennyiben elegendő tőke áll majd rendelkezésre, konferenciaterem és szálláshely kialakítására is sor kerül az elképzelés alapján". A beruházás 620 millió forintba kerülne, melynek 30%-át, mintegy 190 millió forintot önkormányzati forrásból biztosítana a képviselő.

Nem ez az első eset, hogy a város Fidesz-KDNP-s vezetése szemet vet a repülőtér területére. 2010 óta több ilyen próbálkozás történt, ezeket, valamint az ellene tett jobbikos válaszlépéseket vesszük számba ebben az írásban.

A Jobbik már 2010-es, az önkormányzatba történő bekerülése előtt kiemelten foglalkozott a város zöldterületeinek, köztük a városi repülőtérnek a sorsával. Már ebben az időszakban is tettek javaslatokat a zöldterületek besorolását illetően, amióta pedig, hogy már önkormányzati képviselettel is rendelkeznek, még nagyobb hangsúlyt fektettek zöldterületeink – köztük a vitorlázó repülőtér - védelmének elősegítésére.

2011. január 27-én kezdeményezésükre a képviselő-testület 19/2011. (I.27.) számú, egyhangúan hozott önkormányzati határozatában több más zöldterülettel együtt a repülőteret is megnevezte Dunakeszi Város kiemelt zöldterületeinek listáján és vállalta, hogy e zöldterületeket csak ügydöntő helyi népszavazás ilyen irányú döntését követően sorolja át más, a jelenleginél nagyobb beépíthetőséggel járó kategóriába. Akkor a Jobbik is azt gondolta, hogy konszenzus van a képviselő-testület tagjai között abban, hogy a repülőtér Dunakeszi egyik nagy hagyománnyal rendelkező területeként, a lósporttelephez hasonlóan a jelenlegi funkcióját még hosszú ideig betöltse, illetőleg még informálisan sem volt szó a repülőtéren megvalósítandó bármiféle beruházásról.

2013. februárjában Bernát Kristóf, a Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének tagja a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyetértő szakmai véleményének csatolásával kezdeményezte a repülőtér helyi természeti védelem alá helyezését az ott található számos természeti érték védelme érdekében. (A repülőtér javasolt kezelési tervére tett javaslatunk ide kattintva érhető el közvetlenül.) Az első gyanú, hogy a repülőtér védelme a város vezetése számára mégsem volt fontos, akkor érte a jóhiszemű városlakókat, amikor fenti, a repülőtér védelem alá helyezésére vonatkozó és már benyújtott jobbikos kezdeményezéssel párhuzamos másik hasonló témájú, de a dunakeszi Temető-domb védelem alá helyezéséről szóló jobbikos előterjesztésről tárgyalt a képviselő-testület. Utóbbi javaslatukat ugyanis bár támogatta a városvezetés, de a Fidesz-frakció – a repülőteret konkrétan nem megemlítve – már előre jelezte, hogy ezt követően újabb, önkormányzati tulajdonú terület védelem alá helyezését még napirendre sem hajlandó venni, mert azok védelmére az önkormányzatnak megvan a lehetősége tulajdonosként – utalva ezzel a már korábban benyújtott, a repülőtér védelmét célzó jobbikos javaslatra. (Az erre vonatkozó utalás elérhető a linkre kattintva, a testületi ülés hiteles jegyzőkönyvének 15. oldalán.)

A képviselő-testület 2013. május 30-i ülésén aztán már egyértelművé vált, hogy a város vezetése szemet vetett a repülőtérre. Ezen testületi ülésre nyújtotta be Dióssi Csaba polgármester "Városi sportcsarnok és tanuszoda létrehozásához elvi hozzájárulás" című előterjesztését, melyben a címben szereplő terv megvalósítására a repülőtér egyik sarkát javasolta a képviselőknek. Az előterjesztő arra kérte a képviselő-testületet, hogy adja hozzájárulását egy lényegében konkrétumok nélküli beruházás megvalósításához, miközben sem a tervezett komplexum méretét, sem kiterjedését és pontos elhelyezkedését, de még konkrét funkcióját sem sikerült a javaslatban ekkor még rögzíteni.

A Jobbik már ekkor nem kapott egyetlen konkrét választ sem a képviselőjük által feltett, a pontos tervekre vonatkozó kérdésekre, mind Dióssi Csaba polgármester, mind Erdész Zoltán alpolgármester úgy nyilatkoztak, hogy vannak ugyan elképzeléseik, de a konkrét tervekről nem adtak tájékoztatást, viszont hivatkoztak arra, hogy a képviselő-testület megalakulása óta "nyílt lapokkal" játszik, azaz nem titkol semmit a városlakók előtt a terveit illetően. (Az erre vonatkozó utalás elérhető a linkre kattintva, a testületi ülés hiteles jegyzőkönyvének 13-16. oldalain.)

A jobbikos módosító javaslatot, mely arra irányult, hogy a repülőtéren történő bármilyen jellegű beruházás csak a konkrét tervek, elképzelések ismeretében, a lakosság széles rétegeit, társadalmi szervezeteket, lakossági egyesületeket a valós igények felmérése céljából bevonva, társadalmi egyeztetést követő helyi népszavazás eredményével összhangban valósíthasson meg a képviselő-testület, a Fidesz-KDNP-MSZP "koalíció" elutasította.

Ezt követően a képviselő-testület Fidesz-KDNP-MSZP-s többsége 152/2013. (V.30.) számú önkormányzati határozatában elvi hozzájárulását adta a repülőtéren megvalósítandó "korszerű, nagy alapterületű, fedett és tanuszodával rendelkező" sportkomlexum megvalósításához. (A határozat elérhető a linkre kattintva, a testületi ülés hiteles jegyzőkönyvének 16. oldalán.) A határozat mindenfajta konkrétum nélküli elfogadását egyedül a Jobbik és a 2010-es ciklusban az LMP színeiben mandátumhoz jutó képviselője nem támogatta.  (A név szerinti szavazati adatok elérhetőek ide kattintva.)

Az ezt követő hónapokban a Jobbik újra és újra rákérdezett a részletes tervekre, mivel elmondásuk szerint elképzelhetetlennek tartották, hogy mindenfajta konkrétum nélkül hozott meg a Fidesz-KDNP-MSZP-s testületi többség egy ilyen egyértlmű határozatot, azonban sorozatosan azt a választ kapták, hogy pontos tervek még nem készültek.

Ezen időtartamban a Jobbik gőzerővel azt kutatta, hogy az ugyan konkrétumok nélküli, de a határozat szövege szerint a városi tanuszodát is magában foglaló sportkomplexumot hol lehetne a természetvédelmi szempontból is jelentős repülőtér helyett, a város más területén megvalósítani. Erre vonatkozóan nyolc (!) különböző helyszínt is lehetségesnek találtak, az ezekről szóló előterjesztéseket a dunakeszi képviselő-testület 2013. július 25-i ülésére nyújtották be.

(Nyíri Márton előterjesztése 1.Nyíri Márton előterjesztése 2.Nyíri Márton előterjesztése 3.Nyíri Márton előterjesztése 4.Nyíri Márton előterjesztése 5.; Nyíri Márton előterjesztése 6.Nyíri Márton előterjesztése 7.Nyíri Márton előterjesztése 8.)

Azonban a repülőtér elleni következő támadást is ugyanerre az ülésre időzítette a város vezetése: Erdész Zoltán alpolgármester ezen ülésre nyújtotta be az "Újpesti Torna Egylet kérelme futballpályák kialakítása tárgyában" címet viselő előterjesztését, mely a májusban elfogadott sportkomlexumon túl nem kevesebb, mint további 10 focipálya megvalósításához kérte a képviselő-testület hozzájárulását, melyet a komplexumhoz hasonlóan ugyancsak a repülőtéren valósított volna meg.

Amikor a testületi ülés előtt néhány nappal az előterjesztést kiküldték a képviselőknek és azt a Jobbik is kézhez kapta, akik – elmondásuk szerint – ekkor szembesültek azzal, hogy a két javaslat (a sportkomplexum és a 10 focipálya megvalósítása) együtt már a repülőtér egészét tekintve is jelentős arányú hasznosítást jelentett volna, veszélybe sodorva a területen található fontos természeti értékeket és a város egyik utolsó, nagy kiterjedésű zöldterületét. Ezért 2013. július 22-én a Jobbik képviselői négy kérdésben helyi népszavazást kezdeményeztek, melyek a repülőtér további, kizárólag repülősport céljára történő hasznosítását, illetve helyi természeti védelem alá helyezését célozták, valamint arra is javaslatot tettek, hogy a tervezett sportkomplexum más területen valósuljon meg és egy legalább 33 méteres uszodát is tartalmazzon a vízi sportokat komolyabb szinten művelő lakosok kedvtelésére. (A benyújtott kérdéseket a helyi választási iroda vezetője augusztus 9-én hitelesítette.) (Népszavazási kezdeményezés 2. oldala)

A kérdések benyújtását követően került sor tehát a július 25-i ülésére, melyen a sportkomplexumon túl 10 további focipálya megvalósítását is javasló fideszes előterjesztés, valamint a sportkomplexum repülőtér helyetti, nyolc lehetséges, alternatív helyszínéről szóló jobbikos előterjesztés tárgyalására is sor került. Az ülésen több civil szervezet is képviseltette magát és a képviselők között is heves vita alakult ki az ügyben, végül a kormánypárti városvezetés a fellépés láttán az utolsó pillanatban megfutamodott: a 10 focipálya megvalósítását a képviselő-testület elutasította.

Ez a döntés azonban csak az UTE kérelmére létesítendő 10 focipályára vonatkozott, a májusi ülésen elfogadott, a nagykiterjedésű sportkomplexumra vonatkozó elvi hozzájárulást e döntés nem semmisítette meg. Ezzel kapcsolatban a Jobbik képviselője tette – fentebb már említett – javaslatait. Eszerint nyolc olyan helyszínt jelölt meg, ahol az ugyan konkrétumok nélküli, de a májusi határozat szövege szerint a városi tanuszodát is magában foglaló sportkomplexumot meg lehetne valósítani a repülőtér helyett. Végül a képviselő-testület ezeket a javaslatokat elutasította és fenntartotta a repülőtér hasznosításához történő elvi hozzájárulását, azonban megbízta a Jobbik képviselőjét, hogy az általa javasolt helyszínekről készítsen vizsgálatot a képviselő-testület részére. Nyíri Márton a felkérést elfogadta.

Miközben a Jobbik megkezdte a vizsgálatot, továbbra sem tudhattak meg semmiféle konkrétumot a tervekről. (Végül a vizsgálattal a 2013. október 24-i ülésre készültek el, ekkor a képviselő-testület elé terjesztették annak eredményét, melyet a város vezetése tudomásul vett. A vizsgálati anyag elérhető ide kattintva.) Egyre hihetetlenebbnek tűnt ugyanakkor, hogy a város vezetésének nincsenek pontos tervei, elképzelései. Időközben megkezdődtek a népszavazási kérdések aláírásgyűjtései is, melynek során a Jobbik kérdéseivel legalább annyi emberhez jutott el, mint ahányan a város által sorozatosan hivatkozott városi konzultációkon egyáltalán válaszoltak a városvezetés demagóg, egyoldalú kérdéseire.

Végül a város vezetése 2013. szeptember 10-én lepleződött le végleg, több hónapos hazugságaival: Varga Zoltán Péter, a Jobbik megyei közgyűlési képviselője megszerezte azt az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, melyet a város vezetése a legnagyobb titokban már hónapok óta készített és sorozatos kérdéseinkre folyamatosan letagadott. Ez a terv olyan elképesztő részletességgel taglalta a tervezett sportkomplexumot, hogy még a leendő vezetőjének a fizetésére is kitért. Ráadásul a tervekkel együtt megszerzett tértivevényeken szereplő dátumok szerint a tervek már a kezdetek kezdetén, májusban is léteztek, amikor először merült fel a sportkomplexum elképzelése – a város vezetésének folyamatos hazugságai szerint még "konkrét tervek nélkül". (Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elérhető közvetlenül ide kattintva, a tértivevény, mely bizonyítja, hogy 2013. május végén a dokumentum már létezett ide kattintva, a Pest Megyei Közgyűlés elnökének szakmai véleménye ide kattintva.

Miután a Jobbik által nyilvánosságra kerülő dokumentumból kiderült, hogy Dióssi Csaba és Erdész Zoltán hónapokon át hazudtak és félrevezették a város lakosságát, a Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület még aznap jelezte, hogy visszalép a beruházástól.

Az önkormányzat menteni próbálta a menthetőt és azt próbálta meg a Jobbikra ráfogni, hogy a város az ellenzéki párt miatt vesztette el a több milliárd forintos pályázati pénzt, amit egyébként még meg sem pályázott, tehát sem megnyerni, sem elveszíteni nem volt módja.

Miután a botrány elült, a repülőtér 2013 óta viszonylag békésen szolgálja eredeti céljait, azonban az elmúlt napokban Benkő Tamás előterjesztését megismerve kiderült, hogy a város Fidesz-KDNP-s vezetése egyáltalán nem tett le arról, hogy a repülőtéren az elképzeléseik szerinti újabb beruházásokat megvalósítsák.

dunakeszi.jobbik.hu