Varga Zoltán Péter facebook-bejegyzése a szeptemberi zárt képviselő-testületi ülésen történtekről

Ez történt tegnap a zárt ülésen - az igazság érdekében nyilvánosságra hozom az előterjesztést és egyes mellékleteit

Olyan kegyetlen és embertelen módon viselkedtek tegnap a dunakeszi fideszes városvezetés és a Fidesz-frakció tagjai egy emberrel a képviselő-testület zárt ülésén, hogy emiatt most - egy nap elteltével, az eseményeket reálisan mérlegelve, vállalva annak minden törvényes következményét -, az igazság nyilvánosságra kerülése érdekében megsértem a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályokat, hogy a közvélemény láthassa, mit meg nem enged magának a regnáló hatalom bárkivel szemben, aki nem szimpatikus neki. Hogy milyen mélyen képes és hajlandó valakinek a magánszférájába, legbizalmasabb, legbelsőbb adataiba beférkőzni, megalázó, embertelen szituációba kényszerítve bárkit, akit nem szeretnek.

Radnóti Henrik DK-s képviselő politikai ellenfelem. Úgy körülbelül soha, semmiben nem értek vele egyet, ha nem tekintjük azt, hogy időnként - egy-egy város érdekeivel ellentétes előterjesztésre - egymástól függetlenül mindketten nem szavazatot adunk le. Mi sem áll távolabb tőlem, mint pártja, politikája, vagy akár személye. Radnóti képviselő úr egy ember. Jó és rossz tulajdonságokkal. Ha hülyeséget beszél a testületi ülésen, én is "beszólok" neki. Jelen bejegyzésem szándéka sem az, hogy őt megvédjem, csupán az, hogy bemutassam, milyen aljasságokra képes a kormánypárt - és mire lehet számítani az elkövetkező hónapokban bárkinek, aki kritikát mer megfogalmazni a velük szemben.

Tegnap a zárt ülés napirendjére Dióssi Csaba fideszes polgármester az utolsó pillanatban javasolta felvenni az "SZMSZ értelmezése" tárgyú napirendi pontot, amiről írásos anyagot sem előtte, sem akkor nem kaptunk. A testület persze - a címe alapján egyszerű ügyre gondolva - felvette a napirendre a javaslatot. Nagyjából az ülés kezdetét követő egy órával értünk a zárt ülési napirendekhez, amelyeket megtárgyaltunk, majd annak utolsó elemeként a polgármester megnyitotta az ominózus napirendi pont tárgyalását. Ebben a pillanatban az ott ülő politikai munkatárs, Sipos Dávid közpénzből fizetett polgármesteri kabinetvezető, korábbi dunakeszi Fidelitas-elnök körbeszaladt az ülésteremben és kiosztotta az előterjesztést, amelyet most itt közzéteszek. (Tehát: nem akkor fejezték be a fénymásolását. Nem akkorra készült el az anyag. Végig ott volt, kézben. De az utolsó pillanatban osztották ki, hogy ne lehessen rá készülni.)

A képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet szerint az ülésen való részvételünk arányában illet meg minket a tiszteletdíjunk, azaz, ha igazolatlanul hiányzunk, akkor nem kapunk tiszteletdíjat, kivéve, ha orvosi igazolással tanúsítjuk, hogy ez egészségi állapotunkból kifolyólag nem volt lehetséges.

Radnóti Henrik képviselő egészségügyi okból hiányzott a 2017. július 27-i testületi ülésről. Erről egy hónappal később nyújtott be orvosi igazolást, melyet szintén közzéteszek. (Arról, itt és most ne beszéljünk, hogy vajon a fideszes képviselők hiányzása esetén kérnek-e orvosi igazolást Dunakeszin, ez várhatóan egy közérdekű adatigénylésem tárgya lesz a közeljövőben, de az igazságot én is és sokan sejtjük.) Az előterjesztés szerint ugyanakkor Dióssi Csaba úgy gondolta, hogy a Radnóti Henrik által benyújtott orvosi igazolás (idézet következik az előterjesztésből) "nem volt egyértelmű", ezért "az Önkormányzat levélben kereste meg az igazolást kiállító orvost". A levélben, melyet ugyancsak közzéteszek, a polgármesternek volt bőr a képén arra kérni az orvost, hogy "Nyilatkozzon abban, hogy amennyiben 2017. július 27én (sic.) Képviselő Úr az Ön kezelése alatt állott, kétséget kizáróan megállapítható volt-e az a tény, hogy egészségügyi állapota kizárja, hogy részt vehessen a 15:00-tól 15:25-ig tartó Képviselő-testületi (sic.) ülésen."

Ezt még egyszer leírom: tehát ha Dióssi Csaba polgármester szerint egy kamarai pecséttel ellátott orvosi igazolás "nem egyértelmű", akkor úgy érzi, hogy joga van az Önkormányzat képviseletében megkeresni egy orvost és megkérdezni tőle a páciense legszenzitívebb, a törvény szerint nem is csak személyes, hanem különleges adatnak minősülő adatait, megnyilatkoztatni az illető egészségügyi állapotáról, tájékoztatást kérni arról, ami egyes egyedül csak az illető betegre és az orvosára tartozik.

A történetnek nincs vége. Ennél is durvább, hogy az orvos erre válaszolt. Ezt a dokumentumot nem teszem közzé, mert ez képviselőtársammal kapcsolatban tényleg tartalmaz komoly, az egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó adatokat, de az a tény, hogy ezt egy orvos leírja, véleményem szerint olyan súlyú etikai vétség, amely nem maradhat szó nélkül. Lényegét tekintve az orvos leírja, hogy a képviselő úr személyesen nem jelent meg július 27-én vizsgálaton, csak később, azonban bizonyos kezelés alatt áll. Ez egyébként - utólag megvizsgálva - nem mond ellent az igazolásnak, hisz azon csak annyi szerepel, hogy "Nevezett 2017. 07. 27-én orvosi kezelés alatt állt", nem pedig az, hogy személyesen ott is volt. (Nyilván van olyan helyzet, amikor valaki mondjuk otthoni kezelés alatt áll.)

Mindez alapján a polgármester két határozati javaslatot terjesztett a testület elé. Az egyik szerint "a képviselő testület az előterjesztésben foglalt dokumentumokat megismerve elfogadja Radnóti Henrik július 27-ei testületi ülésre vonatkozó távolmaradási igazolását, ezért számára a tiszteletdíj kifizethető". Az alternatív javaslat szerint "a képviselő-testület Radnóti Henrik július 27-ei testületi ülésre vonatkozó tiszteletdíj kifizetését felfüggeszti, és felkéri a jegyzőt, hogy az ügy tisztázása érdekében a nyomozóhatóság felé tegye meg a szükséges jogi lépéseket."

Azonban még egyszer hangsúlyozom: bárki, bárhogy értékelje is az ügyet - tényleg oda jutottunk, hogy valakinek az egészségi állapota képezi egy politikai vita részét? Mi lesz a következő? Az ember feleségének az egészségügyi állapota? Az ember gyermekének az egészségügyi állapota? Hol van az a sokszor keresett és sokszor - utólag mindig kiderül, csak úgy gondoltuk, hogy - megtalált határ? Amire azt mondjuk: na itt van, ez az a pont, amit nem, egyszerűen NEM lépünk át?

Ezt az előterjesztést Dióssi Csaba előterjesztő polgármesteren kívül két jogász is aláírta. Az egyik az előterjesztés készítője, Dr. Németh Samu, az önkormányzati és jogi osztály vezetője, a másik Dr. Szarvas Aliz aljegyző. (Az előterjesztésen Dr. Molnár György jegyző neve szerepel, de ő távol lévén, az előterjesztést ténylegesen az őt helyettesítő, frissen kinevezett aljegyző írta alá.) Amikor a két jogászt - már meglehetősen emelt hangon - megkérdeztem, hogy egyébként egyiküknek sem volt-e minimális fenntartása ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, a hatalmat kiszolgáló, gusztustalan módon zárt ülés titkossága mögé menekülő gyáva bürokraták egy szót sem mertek szólni.

Az előterjesztésre aztán rárepültek a keselyűk. Bocsák Istvánné, Dr. Kováts Sebestyén fideszes képviselők szót kérve kezdték el Radnóti Henriket vallatni, a többiek közbeszólogatva, belekényszerítve egy embert, egy önálló személyiséget egy olyan - még egyszer mondom - embertelen és megalázó szituációba, amilyet talán még sosem éltem meg. Amikor valakinek az egészségügyi állapota miatt védekeznie kell? Neki kell bebizonyítani, hogy a pecsétes papír igaz?

A közpénzből fizetett városi hírportál - amelyik ellen néhány hete nyertem én is jogerősen sajtó-helyreigazítási pert, de amelyik csak addig tökös, amíg hazudozni kell, amikor a jogerős bírósági ítéletnek kellene eleget tenni, akkor sunnyog - azonnal le is hozta a hírt. A zárt ülésre hivatkozással annyit, hogy a testület megvonta Radnóti Henrik tiszteletdíját és felkéri a jegyzőt, hogy az ügy tisztázása érdekében a nyomozóhatóság felé tegye meg a szükséges jogi lépéseket. "Egyebet a zárt ülés miatt az önkormányzat nem árult el." Mekkora szerencse! Két legyet egy csapásra: a hírt olvasó választópolgár nyilván legalábbis azt feltételezi, hogy Radnóti Henrik embert ölt, vagy milliárdokat sikkasztott. (Hmm. Ki is szokott milliárdokat sikkasztani mostanság? Néhány perccel korábban, a nyílt ülésen egyébként volt egy napirendi pont, amelyben jóváhagytuk, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó építtető utólag még kb. 70 millió forintot kiszámlázhasson az új dunakeszi iskoláért. Nem, nem dönthettünk a kérdésben, a fideszes polgármester már aláírta, csak azért utólagos jóváhagyásra bemutatta a képviselőknek is.)

A két módosító javaslatomat - melyeket nem Radnóti Henrik, hanem az igazság érdekében tettem - természetesen leszavazta a fideszes többség. Az egyik arra vonatkozott, hogy mivel Radnóti Henrik egyébként igazolta a távolmaradását, amit a városvezetés kétségbe vont ugyan, de attól az még nem semmis, kapja meg a járandóságát és ha bebizonyosodik a bűnössége, akkor követeljék vissza azt tőle. Erdész Zoltán alpolgármester szerint én fordítva ülök a lovon, hisz "Radnóti Henrik nem igazolta a távolmaradását, nehogy már utólag követeljük vissza tőle a pénzt". Az ellenérvemet, miszerint Radnóti Henrik bizony igazolta a távolmaradását, orvosi igazolással, az pedig nem válik semmissé attól, hogy Erdésznek vagy Dióssinak nem tetszik, hanem csak akkor, ha bebizonyosodik róla, hogy esetleg hamis, továbbá az ártatlanság vélelme Erdész engedelmével amúgy még az ellenzéki képviselőt is megilleti, végül az én egyedüli igen szavazatommal, 6 nemmel és 5 tartózkodással elutasította a Fidesz-KDNP.

A másik módosító javaslatom arról szólt, hogy ha már a nyomozó hatósághoz fordul a jegyző "az ügy tisztázása érdekében", mindjárt forduljon egyúttal oda az adatvédelmi jogszabályok és a személyes adatok megsértése miatt is. Ezt 2 igen, 2 nem, 8 tartózkodás mellett utasította el a képviselő-testület. (Radnóti Henrik egyikről sem szavazott, ekkor már nem tartózkodott a teremben.)

A helyzet az, hogy nagyon markáns véleményem van az ügyben. Még egyszer mondom: Radnóti Henrik pártja, személye, tevékenysége olyan messze van tőlem, mint Makó (vezér) Jeruzsálemtől. De ilyet emberrel nem csinálunk. Így emberrel nem viselkedünk. Aki emberrel ilyet tesz, az maga nem ember.

Mindenesetre felkészülök a soron következő testületi ülésre, ahol majd az én tiszteletdíjamat fogják ezen bejegyzés miatt megvonni, csak éppen pechükre egyrészt nem tud érdekelni (bocs, Dióssi és Erdész nagyságos fideszes városvezető elvtársak, az igazság többet ér havi nettó 35 ezer forintnál), másrészt, hogy arról nyílt közvetítés lesz, azt én garantálom.

(Az alább közzétett előterjesztésen az én kézi firkálásom látszik.)

Varga Zoltán Péter, facebook

CsatolmányMéret
Kép ikon eloterjesztes.jpg82.81 KB
Kép ikon orvosi_igazolas.jpg26.55 KB
Kép ikon level.jpg61.51 KB